en ik

en u

en wat

en hoe

en contact

en anderen

logo Enanders Baarn

en  hoe ?

enanders zakelijk

Het basis model waar ik onder meer mee werk en dat, zonder oordeel, veel inzicht geeft is het Enneagram. Het is een oud psychologisch model met negen persoonlijkheidstypes. We hebben allemaal deze negen types in ons, maar 1 “lampje” brandt op dit moment het felst. Het huidige persoonlijkheidstype geeft meer duidelijkheid over het gehanteerde verdedigingsmechanisme, de drijfveer, het gedrag wat men vermijdt en de valkuilen.

 

Daarnaast geeft dit model helder weer waar een ieder nu staat in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, ieder type heeft namelijk 9 ontwikkelingsniveaus. Het Enneagram stopt mensen niet in hokjes maar haalt ze er juist uit door alle types bij persoonlijke groei zoveel mogelijk te ontwikkelen en te integreren. De integratie van de drie centra; emotioneel, fysiek en intellectueel speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Naast persoonlijke inzichten geeft het Enneagram ook duidelijkheid over het hoe en waarom bij het disfunctioneren van teams of het stagneren van groei in organisaties. In het bedrijfsleven wordt het Enneagram steeds meer omarmd en toegepast.

Bij veranderprocessen in organisaties/teams kan ik ook het procesmodel gericht op transformatie inzetten. Samen met collega trainers/coaches heb ik het transformatiepad verder doorontwikkeld.

 

De fases zijn:

1) veiligheid; 2) betrokkenheid; 3) doelmatigheid; 4) verbondenheid; 5) volwaardigheid; 6) bevoegdheid; 7) verantwoordelijkheid; 8) eenheid; 9) bewustwording

 

Met de klok mee toets ik ieder thema binnen een organisatie. Veiligheid (op 1) is hierbij een belangrijk basis thema en speelt in iedere organisatie op zoek naar transformatie.

In de eerste stap van de bewustwording (op 9) vindt het onderzoek plaats in de organisatie zelf. D.m.v. gerichte interviews met de directie/HR/leidinggevenden kan ik bepalen welke fases er spelen die echte verandering belemmeren. Uiteraard koppel ik die bevindingen aan de getoetste persoonlijkheidsprofielen. Vanuit dit complete plaatje presenteer ik de te ondernemen stappen, het bijbehorende actieplan, tijdspad en de te realiseren doelen.