en hoe?

Het basis model waar ik onder meer mee werk en dat, zonder oordeel, veel inzicht geeft is het Enneagram. Het is een oud psychologisch model met negen persoonlijkheidstypes. We hebben allemaal deze negen types in ons, maar 1 “lampje” brandt op dit moment het felst. Het huidige persoonlijkheidstype geeft meer duidelijkheid over het gehanteerde verdedigingsmechanisme, de drijfveer, het gedrag wat men vermijdt en de valkuilen.

Daarnaast geeft dit model helder weer waar een ieder nu staat in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, ieder type heeft namelijk 9 ontwikkelingsniveaus. Het Enneagram stopt mensen niet in hokjes maar haalt ze er juist uit door alle types bij persoonlijke groei zoveel mogelijk te ontwikkelen en te integreren. De integratie van de drie centra; emotioneel, fysiek en intellectueel speelt hierbij een belangrijke rol.

Naast persoonlijke inzichten geeft het Enneagram ook duidelijkheid over het hoe en waarom bij het disfunctioneren van teams of het stagneren van groei in organisaties.

Bij veranderprocessen in organisaties zet ik o.a. de cultuurcodescan en het transformatiepad in. Het transformatiepad bestaat uit 8 fases.

De fases zijn: 1) veiligheid; 2) betrokkenheid; 3) doelmatigheid; 4) verbondenheid; 5) volwaardigheid; 6) bevoegdheid; 7) verantwoordelijkheid; 8) eenheid;

Met de klok mee toets ik ieder thema binnen een organisatie. Veiligheid (op 1) is hierbij een belangrijk basis thema en speelt in iedere organisatie op zoek naar transformatie.

In de eerste stap van de bewustwording vindt het onderzoek plaats in de organisatie zelf. D.m.v. gerichte interviews of groepssessies met de directie/HR/leidinggevenden kan ik bepalen welke fases er spelen die echte verandering belemmeren. Deze bevindingen koppel ik aan de eerder getoetste persoonlijkheidsprofielen op individueel & team niveau. Vanuit dit complete plaatje presenteer ik de aanbevelingen, het bijbehorende actieplan, tijdspad en de te realiseren doelen.