en wat te doen?

Werknemer gericht

Heeft de vraagstelling met 1 medewerker te maken dan is het belangrijk met elkaar het gewenste doel af te stemmen. Uiteraard starten we ook altijd met de digitale Enneagram test in combinatie met het type interview om het huidige dominante type inzichtelijk te krijgen.

Gedurende de 1/1 begeleiding wordt niet alleen het bewustzijn vergroot maar ook omgezet in concrete stappen aan de hand van praktijk cases en gericht “huiswerk”. Kernverlangens en onontdekte kernkwaliteiten worden inzichtelijk, alsmede de weg naar persoonlijke groei.

U kunt uw werknemer ook een kijkje laten nemen op En particulier voor een uitgebreide uitleg van mijn werkwijze.

Organisatie/team gericht

Eerste fase

In deze fase is het belangrijk om uw wens tot verandering te verhelderen. Is het een verandering in de organisatiecultuur en/of op teamniveau? We kijken daarbij samen naar het vertrekpunt van de organisatie of het team. D.m.v. gesprekken met het MT/leidinggevenden/HR wordt helder met welke doelstelling ik aan de slag kan en welke methodiek ik hierbij kan inzetten. Belangrijke aspecten die ik toets in deze inventarisatiefase zijn onder meer: veiligheid, vertrouwen, de betrokkenheid en het dragen van bevoegdheid en verantwoordelijkheid.

Tweede fase (teambuilding)

Als het een vraag op teamniveau is dan is de volgende stap het inzetten van mijn digitale Enneagram test, in combinatie met het type interview (persoonlijk 1/1 gesprek met specifieke vragen). Hierbij kan ik het huidige dominante type vaststellen van de betreffende medewerkers uit het team en geef ik inzicht in hun ankerwaarden en onontdekte talenten. Zo wordt ook direct inzichtelijk wat de diversiteit aan types is binnen een team en welke kernkwaliteiten worden ingezet en welke nog niet. Met deze informatie maak ik een zogenaamd “teamwiel”.

Derde fase (teambuilding)

Mijn plan van aanpak voor het veranderproces wordt gepresenteerd aan de hand van de analyses uit fase 1 en 2, het vertrekpunt, de bijbehorende doelstelling en het tijdspad. Tussentijds evalueren met het MT/leidinggevenden en het eventueel bijstellen van de te maken stappen speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke verandering.